Funcions

L’oficina de l’AMPA s’obre un dia per setmana, per l’atenció a tots els nostres associats i per coordinar les activitats extraescolars que es realitzen durant aquests dies i hores així com es dóna suport mitjançant el telèfon 609349010, el nostre c/e ampacamidemar@gmail.com i la web www.ampacamidemar.blogspot.com
Distribuïm els llibres de text al nostres associats i col.laborem amb l’Ajuntament de Calafell en el projecte de reutilització de llibres-
Els membres de la Junta directiva de l’AMPA fem reunions mensuals, per decidir actuacions i portar-les a terme.
Un membre, en representació de l’AMPA, assisteix al Consell Escolar del Centre i al Consell Escolar Municipal.
Quatre membres de la Junta directiva de l’AMPA formen part de l’Associació esportiva de l’INS Camí de Mar formada per professors, pares, alumnes i ex-alumnes del centre.
Fem reunions periòdiques amb l’equip directiu del centre per proposar, parlar, pactar i avaluar actuacions a desenvolupar (tant de millores o activitats de prevenció del normal desenvolupament de l’activitat educativa a l’INS, com de problemàtiques).
Contribuïm amb una aportació econòmica per a intentar millorar la qualitat de l’ensenyament, l’equipament del centre i l’acondicionament d’espais que repercutiran en el benefici directe dels alumnes i en la millora de les condicions de treball:

 • Equipament de la biblioteca de 1er i 2n cicle
 • Equipament audiovisuals (2n cicle)
 • Projecte experimental de llengua francesa
 • Materials difusió alumnat
 • Carnet escolar identificatiu

Subvencionem econòmicament activitats culturals i tradicionals:

 • La revista de l’IES “Desconnectat”
 • Projecte : Sant Jordi
 • Jornades mediambientals
 • Proves cangurs i concurs de matemàtiques
 • Materials per les orles de 2n BAT i Cicles Formatius i aperitiu per a alumnes i pares com a comiat del centre.

Organitzem activitats extraescolars, ja que pensem que malgrat que aquestes edats és molt difícil que els adolescents i joves s’apuntin fora de l’horari extraescolar a qualsevol activitat és molt positiu continuar oferim activitats i buscar aquelles que més els hi interessa .
En aquest curs hem ofertat 5 activitats diferents (bàsquet, teatre, guitarra, futbol sala , TEC Taller d’expressió i creació), totes en horari de dimecres i divendres ja que són les dues tardes que tenen lliure.
Al final només han sortit bàsquet, teatre i guitarra, hem valorat que és molt normal ja que és un mal any, doncs la crisis fa que no facis activitats que no siguin imprescindibles.
Subvencionem les excursions i sortides dels diferents cursos:

 • Estades a la neu ( 1er, 2n i 3er ESO )
 • Crèdits de síntesi (4t ESO)
 • Sortida fi de curs (2n BAT i cicles formatius)
 • Autocars PAU ( selectivitat 2n BAT)
 • Sortida Universitat de Bellaterra 2n BAT

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *